Nu finns det under kongressen ”Senior i Centrum” möjlighet att uppdatera eller förbättra sin läkemedelsbehandling av äldre patienter.
Frida Nobel, läkare och kursledare

Frida Nobel, läkare och kursledare

– Kursen på kongressen är i första hand riktad till ST-läkare, men den är ett bra tillfälle för alla läkare att gå igenom en rad verkliga patientfall både som man känner igen eller aldrig stött på tidigare, säger läkaren och kursledaren Frida Nobel.

Nya effektivare läkemedel introduceras, vilket gör att det uppstår nya behandlings- möjligheter. Samtidigt ökar läkemedelsrelaterade problem hos äldre. Därför anser Frida Nobel att det är viktigt att uppdatera eller förbättra sin kompetens.

UTBILDNING PÅ WEBBEN

– Läkemedelsbehandling av äldre är ett komplext område – i synnerhet när det handlar om multisjuka, men fungerar behandlingen väl kan den göra stor skillnad för den enskilda patienten, säger Frida Nobel.

Innehållet i utbildningen utgår från ett antal definierade kompetensmål; bland annat individanpassad behandling, fysiologiska förändringar hos äldre och läkemedelsrelaterade problem. Dessutom ingår en handledarguide som är en guide för den som vill hålla till exempel ett seminarium utifrån utbildningen. Utbildningen grundar sig på en webbutbildning som Frida Nobel har tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen.

– På webbutbildningen finns det förutom ett teoriavsnitt och olika patientfall ett antal övningsfrågor som kan göras när som helst. Slutligen finns ett kunskapstest där man kan stämma av den egna kunskapen mot uppställda kompetensmål.

–Tanken med utbildningen är att den ska vara flexibel; den kan användas som underlag för till exempel ett lunchmöte så att man kan friska upp sina kunskaper, eller som en hel utbildning Kursen motsvarar delmål B3 för ST-läkare enligt ST 2015:8. Flera läkare vittnar om att de har stärkt sin kompetens om läkemedelsbehandling för äldre, då har vi lyckats skapa ett bra verktyg som är användarvänligt med patientfall som är lätta att känna igen, och därför kan den göra stor skillnad för den enskilda patienten.