Som en programpunkt på Senior i Centrum 2017 kommer Silivasystrarna i Malmö stad att berätta om sitt uppdrag, nämligen att arbeta för livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Siliviasystrarna arbetar utifrån en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom, vilket medför helhetssyn och målinriktat arbete. Detta sker såväl i det direkta mötet med personen och anhöriga som i team. Missa inte deras berättelse om hur det är att arbeta med detta uppdrag.

I samverkan med Sophiahemmet Högskola kan undersköterskor studera det nätbaserade utbildningsprogrammet Silviasyster – Specialisering i demensvård för undersköterskor. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin. Efter genomgången utbildning får studenterna ta emot Silviahemmets brosch och rättighet att bära titeln Silviasyster. På bilden får Silvia Syster broschen och diplom från drottning Silvia på Silvia hemmet Bilden är tagen utanför Stockholms stadshus där de fick ta emot Sofia hemmets brosch av prinsessan Christina Året var 2014.

I samverkan med Sophiahemmet Högskola kan undersköterskor studera det nätbaserade utbildningsprogrammet Silviasyster – Specialisering i demensvård för undersköterskor. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin. Efter genomgången utbildning får studenterna ta emot Silviahemmets brosch och rättighet att bära titeln Silviasyster.
Bilden är tagen i blå hallen på Stockholms stadshus där de skall få sin Silvia syster brosch och diplom av Drottning Silva. Året var 2014.