VETENSKAPLIGT PROGRAM

Nu är det dags att mötas! På måndagen är det helt fullbokat när programmet drar igång i Palissad Syd på Malmö Arena. När vi sedan går in i stora arenarummet för att njuta av Seniorgalan är vi långt över tusen personer i salongen, både från profession och allmänhet. Under kongressdagarna finns över 900st professionella deltagare. Väl mött!

Info för föreläsare
Programmet för utskrift
Ladda ner hela programboken

PROGRAM MÅNDAG 8/5

 Tid Lokal: Palissad Syd
 11.30-12.45 Registreringen är öppen från kl. 11.30. Utställningen öppnar kl. 12.00
 12.45-13.00 Välkommen till Senior i Centrum!
Sölve Elmståhl, vetenskaplig ordförande
Prisutdelning: Utdelning av Region Skånes pris ”Årets Eldsjäl” till Yngve Gustavsson. Ola Björgell, Regionöverläkare
 13.00-14.30 Rehabilitering och äldre
Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) – hur använder vi det?
Yngve Gustafson, professor, Umeå
 14.30-15.10 Kaffe med fika & utställningsbesök
 15.10-16.50 Etiska utmaningar i den palliativa vården
Marit Karlsson, överläkare, Linköping
Carl Johan Fürst, professor, Lunds Universitet
Carl-Magnus Edenbrandt, docent, Lund
Anders Birr, överläkare, Helsingborg
 16.50-17.00 Invigningsord: Ida Nilsson (MP), ordförande i folkhälsoberedningen
Praktiskt inför kvällens events: Sölve Elmståhl, Ola Björgell
 17.00-18.00 Mingel, musik och enklare förtäring
Värd: Region Skåne och Malmö stad
 18.30 SENIORGALA FÖR ALLA! (Arenarummet)
Insläpp från 18.10

Häng med från första dagen på Senior i Centrum och ta del av vårt stora program!

Under kongressen kan Du, med start på måndag, välja mellan ett 50-tal olika föredrag i ett drygt dussin olika tematiska spår. Det finns över etthundra aktiva föreläsare och organisatörer på plats som välkomnar Dig till en kongress med föredrag i världsklass. Under fikapauserna och på lunchen finns en vetenskaplig utställning varje dag där Du kan få många kontakter till företag och föreningar samt kollegor.

På måndagkvällen samlas alla, som är deltagare denna första dag, i utställningen för mingel med lite gott att äta och dricka. Därefter bjuds det på skön sång och musik på Seniorgalan. Under kvällen blir det också en prisutdelning till ”årets eldsjäl”. På tisdag och onsdag fortsätter Senior i Centrum och då har Du också chans att besöka intilliggande Seniormässan som också ingår i Din kongressavgift liksom fika, lunch och Seniorgalan. Det mest prisvärda är att boka in tre dagars kongress (måndag-onsdag) och senast den 1/3, 2017.

Varmt välkommen!

anmalan-knapp3

PROGRAM TISDAG 9/5

 Tid Arenarummet  Palissad Syd  Palissad Väst  Palissad Öst
 08.30-10.00 Behandling av demenssjukdom idag och imorgon
Miia Kivipelto
Förutsättning för bot av Alzheimers sjukdom
Oskar Hansson
Symtomlindring ur ett holistiskt perspektiv
Anders Birr
Psykisk ohälsa bland äldre
Jeanette Heilmann, Carina Tordai
Behandlingsrekommendationer hos multisjuka äldre
Tommy Schöller
En god munhälsa livet ut
Pia Andersson
 10.00-10.45 Kaffe med smörgås & utställningsbesök
 10.45-12.15 Silviasystrar med uppdrag för bättre livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga
Magdalena Andersson, Jenny Askelin, Iréne Sahlström, Helene Persson, Annika Lennstrand Maidwell, Marie Grundström, Christina Larsson, Hajrija Gashi
Akutgeriatrisk vårdavdelning som vårdform
Ingrid Schölin
Äldrevårdsmottagning styrkor och svagheter
Eva Berg Petersson
Samverkan mellan kommuner och landsting. Det nya HS avtalet i Region Skåne.
Eva Thoren Todoulos, Pia Nilsson
DEMENS, DE ANHÖRIGAS SJUKDOM
Anhörigas vardag och välbefinnande
Connie Lethin
Att föra en annan persons talan
Lottie Giertz
Att möta närstående till personer med kognitiv svikt
Anna-Karin Edberg
Läkemedelsbehandling av äldre (1) en webbutbildning
Frida Nobel, Bo Karlsson
 12.15-13.15 Lunch & utställningsbesök
 13.15-14.45 Äldre och sexualitet
Nils Beckman
Suicid bland äldre, går det att förebygga?
Margda Waern
Smärtlindring i palliativ vård
Jan Hallström
Vad kan klinisk forskning bidra med i vardagsarbetet
Elisabet Londos, Iris Zahirovic, Victoria Larsson, Carina Wattmo
Framtidens AT
Temadag för Region Skånes AT-läkare, handledare och studierektorer.
Läs mer>>
 14.45-15.30 Kaffe med fika & utställningsbesök
 15.30-17.00 Frakturer, osteoporos och åldersförändringar – att behandla, rehabilitera och förebygga
Kristina Åkesson, Cecilia Rogemark, Gauti Sigmundsson, Björn Rosengren
ANHÖRIG – I DÅTID OCH NUTID
Att ge och ta emot hjälp: Familjen och staten, förr, nu och i framtiden
Gerdt Sundström
Hur går livet vidare efter man släppt taget?
Annika Forsgren
Anhörigas delaktighet i palliativ vård på särskilt boende
Lina Behm
Behandling av trycksår
Katarina Frick
Strategier för att förebygga fall och fallskador bland äldre

Eva Nordell
Framtidens AT
Temadag för Region Skånes AT-läkare, handledare och studierektorer.
Läs mer>>

 
anmalan-knapp3

PROGRAM ONSDAG 10/5

 Tid Arenarummet  Palissad Syd  Palissad Väst  Palissad Öst
 08.30-10.00 Yrsel hos äldre
Patrik Midlöv
Mat för frisk och sjuk
Maria Wiberg, Madeleine Johansson
Anhöriga som vårdar
Lennart Magnusson,
Mirjam Brocknäs
När munnen blir ett hinder för ätandet
Mats Nilsson, Johan Nilsson, Emma Nilsson
Region Skånes strategiska utvecklingsplan för jämlik demensvård
Annsofie Svensson, Anette Ohlson, Johan Jarl

Den första nationella strategin om demenssjukdomar – rapport från pågående arbete
Frida Nobel, Christer Neleryd
 10.00-10.45 Kaffe med smörgås & utställningsbesök
 10.45-12.15 Sarkopeni, gerasteni och kakexi – muskler, mat och träning vid åldrande och sjukdom
Tommy Cederholm
Interprofessionellt teamarbete – en framgångsfaktor för god och säker vård
Katarina Wilhelmsson, Isabelle Ottenvall Hammar
ANHÖRIGSTÖD – HUR DÅ?
Varför stöd till anhöriga?
Martina Takter
Anhörigstöd till yrkesverksamma med hjälp av Informations- och KommunikationsTeknologi (IKT)
Stefan Andersson
Anhörig – konsekvenser av hög börda och effekter av stöd
Beth Dahlrup
Läkemedelsbehandling av äldre (2) en webbutbildning
Frida Nobel, Bo Karlsson
Effektiv träning för äldre
Ulrika Olsson Möller
 12.15-13.15 Lunch & utställningsbesök
 13.15-14.45 PANELDEBATT – På vilket sätt kommer morgondagens prioriteringar av sjukvård göras och av vem?
Deltagare: Carina Nilsson, socialkommunalråd, Malmö
Anders Åkesson, regionråd, Region Skåne
Finn Bengtsson, riksdagsman
Nils Eric Sahlin, professor
Moderator: Heidi Avellan, politisk redaktör, Sydsvenskan
Kardiovaskulär prevention hos äldre
Anders Gottsäter
Preventiva hembesök till seniorer – för ett hälsosamt och oberoende liv
Albert Westergren
Hur får malmöbon en tryggare hemgång?
Jenny Ekblad, med kollegor från Malmö stad
 14.45-15.30 Kaffe med fika & utställningsbesök
 15.30-17.00 ANHÖRIG I OLIKA KULTURER
Sårbara och mytomspunna. Anhöriga till äldre med utländsk bakgrund.
Finnur Magnusson
Etiska och kulturella dilemman vid självbestämmanderätt
Parvin Pooremamali
Demensvård i ett mångkulturellt samhälle
Rozita Torkpoor
Utredning – kognitiv testning och bilkörning
Sebastian Palmqvist,
Dorotea Religa
Samtal och kommunikation inom palliativ vård
Anders Danielsson,
Carl Johan Fürst

 
anmalan-knapp3

Alla får intyg!

Merparten av kongressdeltagarna, i alla yrkesgrupper, deltar i det stora föreläsningsprogrammet och får då ett intyg om deltagande (1-dag alt 3-dagar) efter att ha fyllt i en utvärdering på nätet.

För ST-läkare utfärdas även intyg enl SoS blankett. Intyg utfärdas efter att deltagaren fyllt i en utvärdering på nätet (LIPUS).

För kurser, se här. 

KONGRESSENS TEMATISKA SPÅR

 • Anhöriga
 • Demens och migration
 • Rehabilitering
 • Palliation
 • Omsorg och vård
 • Sexualitet
 • Organisation
 • Tand- och munhälsa
 • Suicid
 • Ortopediska tillstånd & osteoporos
 • Läkemedel och äldre
 • Prevention
 • Allmänmedicinska perspektiv
 • Allmänpolitisk debatt