Bild: Carina Nilsson, kommunalråd med ansvar för äldrefrågor

Bild: Carina Nilsson, kommunalråd med ansvar för äldrefrågor

2017 har vi ett ökat fokus på Malmös äldre. Vi skapar en ny organisation för hälsa, vård och omsorg med syfte att kunna ge en jämlik service och omvårdnad. Soltofta demensboende invigs, det bygger på den senaste demensforskningen.

Carina Nilsson, kommunalråd med ansvar för äldrefrågor:
–  Alla Malmöbor som varje dygn får insatser av Malmö Stads anställda ska få bra bemötande, känna sig nöjda och trygga och kontinuiteten ska öka.