Lipus_stampel

Lipus har granskat och godkänt denna kongress. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr:   20170012 – Senior i Centrum)