KURSER

För ST läkare samt specialister finns krav på att genomföra vissa kurser under utbildning och i senare fortbildning. För ett begränsat antal läkare finns därför möjlighet att delta i en specifik kurs under kongressen. De två kurserna ligger utanför det ordinarie 3-dagarsprogrammet och kräver föranmälan.

Antalet platser är begränsade och du måste anmäla dig och delta i hela kursen. Intyg utfärdas efter att deltagaren fyllt i en utvärdering på nätet. (LIPUS)
– Om du vill ha ditt personnummer på kursintyget ska du fylla i det i anmälningformuläret.
– För ST-läkare utfärdas även intyg enl SoS-blankett.

Kurser som erbjuds under Senior i Centrum 2017:

 • Kurs i Palliativ Medicin
 • Läkemedelsbehandling

Läs mer nedan.

Kurs i Palliativ Medicin

Kursen ger en introduktion till palliativ vård och tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Kursen ger en översikt över smärt- och symptomlindring, prognostiska bedömningar, vård av döende patienter, kommunikation och brytpunktssamtal samt etiska utmaningar i vården i livets slutskede. Föreläsningar varvas med diskussioner utgående från patientfall.

Mål: Introduktionskurs motsvarande delmål B5
Framställan:
 Föreläsningar med samtal och diskussioner kring patientfall
Kursansvarig: Carl Johan Fürst
Kurslitteratur: Läkartidningen, temanummer palliativ medicin, nr 47, 2016, samt en efterföljande artikel om symptomlindring i Läkartidningen i januari eller februari 2017
Föreläsare: Carl Johan Fürst, Marit Karlsson, Carl-Magnus Edenbrandt, Anders Danielsson, Jan Hallström och Anders Birr.

Kursen består av fyra obligatoriska delar enligt nedan samt självstudier enligt litteraturhänvisningen:

 • Etiska utmaningar i den palliativa vården
  Måndag 8/5 | 15.10-16.40 | Arenarummet
  Marit Karlsson, överläkare, Linköping
  Carl Johan Fürst, professor, Lunds universitet
  Carl-Magnus Edenbrandt, docent, Lund
  Anders Birr, överläkare, Helsingborg
 • Symtomlindring ur ett holistiskt perspektiv
  Tisdag 9/5 | 08.30-10.00 | Pallisad Syd
  Anders Birr, överläkare, Helsingborg
 • Smärtlindring i palliativ vård
  Tisdag 9/5 | 13.15-14.45 | Pallisad Syd
  Jan Hallström, överläkare, Helsingborg
 • Samtal och kommunikation inom palliativ vård
  Onsdag 10/5 | 15.30-17.00 | Pallisad Väst
  Anders Danielsson, Stockholm
  Carl Johan Fürst, professor, Lunds universitet

Läkemedelsbehandling

Kursen består av tre delmoment enligt nedan samt med en förberedande instuderingsuppgift (meddelas i god tid innan kursstart).

Mål: Introduktionskurs i läkemedelsbehandling av äldre. Kursen motsvarar också delmål B3 för ST-läkare enligt ST 2015:8
Framställan: Föredrag och interaktiva samtal
Kursansvarig: Frida Nobel
Föreläsare: Frida Nobel och Tommy Schöller

Kursen består av tre delmoment enligt nedan samt med en förberedande instuderingsuppgift (meddelas i god tid innan kursstart):

 • Behandlingsrekommendationer hos multisjuka äldre
  Tisdag 9/5 | 08.30-09.15 | Pallisad Öst
  Tommy Schöller, överläkare, Ystad
 • Läkemedelsbehandling av äldre (1) en webbutbildning
  Tisdag 9/5 | 10.45-12.15 | Pallisad Öst
  Frida Nobel, läkare utredare Socialstyrelsen
 • Läkemedelsbehandling av äldre (2) en webbutbildning
  Onsdag 10/5 | 10.45-12.15 | Pallisad Väst
  Frida Nobel, läkare utredare Socialstyrelsen