Kognitiv svikt kan uppvisa en rad olika symtom beroende på vilka områden i hjärnan som är drabbade.

Sebastian Palmqvist, docent vid Klinisk Minnesforskning på Lunds universitet, kommer vid sitt symposium på Senior i Centrum 2017 att visa vilka symtom som kan kopplas till respektive område i hjärnan. Han kommer också att berätta hur graden av svikt mäts med kognitiv testning. Dessutom kommer han att presentera de nya diagnoskriterierna för kognitiv sjukdom.

När? Onsdag 10 maj kl. 15.30
Var? Palissad Syd