– Äldres munhälsa är generellt ett eftersatt område, och vi vet från forskningen att en hög andel av patienterna har så dålig munhälsa att det kan leda till ätproblem och undernäring, säger Pia Andersson.
Pia Andersson, biträdande professor i oral hälsa, Högskolan Kristianstad

Pia Andersson, biträdande professor i oral hälsa, Högskolan Kristianstad

Hon är tandhygienist och forskar inom oral hälsa vid Högskolan Kristianstad. Genom att hålla föreläsningar och utbildningar vill Pia Andersson lyfta betydelsen av äldres munhälsa.

– Det krävs både en attitydförändring och mer utbildning. Genom en enkel bedömning som utförs av vårdpersonal går det att upptäcka och åtgärda munproblem och därmed höja både hälsa och livskvalitet för de äldre, berättar Pia Andersson.

Det kan enligt Pia Andersson vara svårt att klara tandborstningen för den som har en funktionsnedsättning. Dessutom leder många mediciner till muntorrhet. Saliven behövs som skydd för tänder och slemhinnor.

– När vi åldras drar sig tandköttet tillbaka och rotytan har inte så bra skydd som emaljen, vilket ökar risken för karies. Studier har visat på vikten av munhygien genom att de bakterier som frodas vid karies och tandlossning kan sprida sig och bidra till uppkomsten av andra sjukdomar, säger Pia Andersson.

– Det här är några av sakerna jag kommer att ta upp under min föreläsning: äldres munhälsa har en stor betydelse för hälsa och livskvalitet. Verktyg kommer att ges för att kunna stödja äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin munvård själv, som bedömning av munhälsan och åtgärder. Till exempel ge receptfritt salivstimulerande medel mot muntorrhet, särskilt före måltiden.