Fullsatt på första dagen under Senior i Centrum! 
Nu är det över 1 000 deltagare registrerade till kongressen.