FAKTA OM SENIOR I CENTRUM

Bakgrund
En ökad kunskap inom både geriatrik och palliativ medicin är angelägen och mycket högt prioriterad, såväl ut ett humanistiskt som i ett sjukvårdspolitiskt perspektiv.

Huvudarrangör
Region Skåne i samarbete med Malmö Stad och Södra Regionvårdsnämnden

Målgrupper
Samtliga yrkesgrupper som arbetar med äldre människor och med vård i livets slutskede är varmt välkomna som deltagare

  • AT/ST läkare
  • Specialistläkare och leg sjuksköterskor
  • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Vård- och omsorgspersonal
  • Övriga yrkesgrupper som arbetar med geriatrik och palliation i olika former