Läkartidningen nr. 5, 2017

Läkartidningen nr. 5, 2017

Läs mer om brytpunktsamtal i veckans nummer av Läkartidningen (nr 5/2017) och fördjupa Din kunskap på Senior i Centrum.

Det finns ett antal föredrag med fokus på Palliativ Medicin under kongressen!