ORGANISATIONSKOMMITTÉN
HAR ORDET

Många deltagare, från alla yrkesgrupper, förväntas komma till Senior i Centrum 2017 och delta i den professionella tvärvetenskapliga delen för hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg. Det finns ett starkt intresse för att lära mer om äldre och vård i livets slut.

Ett stort antal föreläsare presenterar vetenskap, undervisning och utbildning i världsklass med ett stort antal föredrag i geriatrik och palliativ medicin samt med samtida kursverksamhet.

Tidigare kongresser har får mycket goda betyg i LIPUS skriftliga externa utvärderingar och där den absoluta merparten av deltagarna rekommenderar kongressen till en kollega. Även kongressen 2017 kommer att genomgå en LIPUS-granskning.

Läs mer…
”Den viktigaste mötesplatsen 2017. Nordens största kongress inom området.”
Sölve Elmståhl, Vetenskaplig ordförande och professor i geriatrik
”Vi erbjuder grund- och fortbildning i världsklass under tre dagar till alla yrkes- grupper i hälso- och sjukvården samt inom vård och omsorg.”
Ola Björgell, Kongresspresident och regionöverläkare
”Mer än 9 av 10 deltagare rekommenderar kongressen till en kollega.”
Enligt senaste LIPUS-utvärderingen
”En bra välfärd och service åt alla”
Vård och omsorg, Malmö stad

Senior i Centrum

icon-user    8-10 maj, 2017
icon-user     Malmö Arena

Nordens största kongress med fokus på geriatrik och palliativ medicin, Senior i Centrum, har genomförts 2013 och 2015  i Malmö.

Nu ses vi för tredje gången den 8-10 maj, 2017!

Mer om kongressen